Изпълнени обекти

ВИТО-95 ООД

Обект Възложител № на договора и дата Вид извършени работи Обектът е въведен в експлоата ция (да/не) Стойност на поръчката (лв. с ДДС)
  За 2012 г. 3 687 416
1 Изграждане на инсталация за обезводняване на гипс блокове 1-6 ТЕЦ 2 ЕНЕМОНА АД 19 / 4.22.2010 СМР СК, Арх. частично, ВП да 420 281
2 АРМЕНСКА ЦЪРКВА Арменско църковно настоятелство 20.8.2012 Ремонт да 5 525
3 Мулти функционален комплекс, гр. Стара Загора вътрешно преустройство Група инвеститори 2.4.2008 Преустройство търговски помещения да 53 629
5 БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ШЕЛ ТРАЯНА ТОБО ООД, София 5.12.2012 Козирка – стоманена конструкция да 17 191
5 ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ВИТО ЕТ ВИТО-Т. Русев 2.3.2012 СМР СК, Арх. частично, ВП да 260 935
6 ЛОКАЛНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ Строй Инженеринг ЕООД 10.9.2011 СМР СК да 143 831
7 Сяроочистваща инсталация бл.4и5 ТЕЦ 2-Сграда за подготовка на варовикова суспензия ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД 11.10.2010 СМР СК да 300 679
8 НЕФТОХИМ Джи Пи Груп ООД 24.8.2012 СМР СК да 87 077
9 ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 2 към Сяроочистваща инсталация бл.4и5 ТЕЦ 2 ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД 11.10.2010 СМР СК да 673 000
10 ПЪТНО СЪОРЪЖЕНИЕ НА КМ 55 А. Магистрала Марица Пътища Стара Загора ЕАД 19.03.12 СМР СК, ВП да 930
11 ПЪТНО СЪОРЪЖЕНИЕ ПОЛЯНОВО А. Магистрала Марица Пътища Стара Загора ЕАД 19.03.12 СМР СК, ВП да 73 106
12 ПЪТНО СЪОРЪЖЕНИЕ СИМЕОНОВГРАД А. Магистрала Марица Пътища Стара Загора ЕАД 19.03.12 СМР СК, ВП да 54 406
13 ПЪТНО СЪОРЪЖЕНИЕ ХАРМАНЛИ А. Магистрала Марица Пътища Стара Загора ЕАД 19.03.12 СМР СК, ВП да 67 005
14 РЕМОНТ НА ПОКРИВ СЛЪНЦЕ Ритъм 4 ТБ ООД 5.7.2011 Ремонт да 108 629
15 СОИ 1 И 4 КОМИНИ КОРЕЛ-ИД 19.6.2012 GRP комини да 119 158
16 ТЕЦ 3 САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ТЕЦ-3 07.05.12 Ремонт да 17 302
17 ТЕЦ СВИЛОЗА ТЕЦ СВИЛОЗА АД, 5253 Свищов, западна инд. Зона 36 / 26.07.2010 СМР СК, ВП да 204 508
18 Реконструкция на ЦПС 1 - ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД (подизпълнител) Гл. изпълнител Engineering Dobersek GmbH V73841014/20.12.2010 СМР да 1 101 225
  За 2013 г. 5 855 498
1 Изграждане подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново. ТОБО ООД, София 15.1.2013 СМР да 145 980
2 Производство и доставка стоманени конструкции за Сграда за циклони - Нова производствена линия 4000 т/д в завода на Девня Цимент АД СИ БИ ЕМ АЙ КЪНСТРАКШЪН КО., ЛТД. – КЛОН БЪЛГАРИЯ 10.4.2013 СМР да 1 114 338
3 Монтаж стоманена конструкция за Сграда за циклони - Нова производствена линия 4000 т/д в завода на Девня Цимент АД СИ БИ ЕМ АЙ КЪНСТРАКШЪН КО., ЛТД. – КЛОН БЪЛГАРИЯ 10.4.2013 СМР да 529 981
5 Разтоварище и галерия за мергел -Нова производствена линия 4000 т/д в завода на Девня Цимент АД СИ БИ ЕМ АЙ КЪНСТРАКШЪН КО., ЛТД. – КЛОН БЪЛГАРИЯ 10.4.2013 СМР да 740 079
5 Ремонтни работи - Нова производствена линия 4000 т/д в завода на Девня Цимент АД СИ БИ ЕМ АЙ КЪНСТРАКШЪН КО., ЛТД. – КЛОН БЪЛГАРИЯ 10.4.2013 Ремонт да 25 220
6 Община Стара Загора – Централен пазар Община Стара Загора 16.4.2013 СМР да 1 001 058
7 Община Стара Загора Онкологичен център Община Стара Загора 2.5.2013 СМР да 26 929
8 Дестилерия за етерично маслени култури - биологично производство в имот с идентификатор 110005 от КВС на с. Ягода, община Мъглиж Алтея органикс ООД 8.6.2013 СМР да 700 397
9 Реконструкция на ЦПС 1 - ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД (подизпълнител) Гл. изпълнител Engineering Dobersek GmbH V73841014/20.12.2010 СМР да 70 422
10 ПЪТНО СЪОРЪЖЕНИЕ ХАРМАНЛИ А. Магистрала Марица Пътища Стара Загора ЕАД 19.03.12 СМР да 5 033
11 ПЪТНО СЪОРЪЖЕНИЕ СИМЕОНОВГРАД А. Магистрала Марица Пътища Стара Загора ЕАД 19.03.12 СМР да 1 254
12 ПЪТНО СЪОРЪЖЕНИЕ ПОЛЯНОВО А. Магистрала Марица Пътища Стара Загора ЕАД 19.03.12 СМР да 9 968
13 ТЕЦ СВИЛОЗА ТЕЦ СВИЛОЗА АД, 5253 Свищов, западна инд. Зона 36 / 26.07.2010 СМР да 321 678
14 ДРУГИ ОБЕКТИ -V-то ОУ, МОЛ Галерия Група инвеститори н/п СМР да 264 162
  За 2014 г. 3 844 000
1 Производство и доставка стоманени конструкции за Сграда за циклони - Нова производствена линия 4000 т/д в завода на Девня Цимент АД СИ БИ ЕМ АЙ КЪНСТРАКШЪН КО., ЛТД. – КЛОН БЪЛГАРИЯ 10.4.2013 СМР да 133 966
2 Монтаж стоманена конструкция за Сграда за циклони- Нова производствена линия 4000 т/д в завода на Девня Цимент АД СИ БИ ЕМ АЙ КЪНСТРАКШЪН КО., ЛТД. – КЛОН БЪЛГАРИЯ 10.4.2013 СМР да 255 751
3 Разтоварище и галерия за мергел - Нова производствена линия 4000 т/д в завода на Девня Цимент АД СИ БИ ЕМ АЙ КЪНСТРАКШЪН КО., ЛТД. – КЛОН БЪЛГАРИЯ 10.4.2013 СМР да 177 785
5 Община Стара Загора Онкологичен център Община Стара Загора 2.5.2013 СМР да 1 236
5 Дестилерия за етерично маслени култури - биологично производство в имот с идентификатор 110005 от КВС на с. Ягода, община Мъглиж Алтея органикс ООД 8.6.2013 СМР да 557 143
6 ТЕЦ СВИЛОЗА  ТЕЦ СВИЛОЗА АД, 5253 Свищов, западна инд. Зона 36 / 26.07.2010 СМР да 146 910
7 СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА ЗЪРНО ЕТ Георги Балев- БЕГЕ 12/ 07.08.2012 СМР да 729 712
8 РЕМОНТ НА ПОКРИВ СЛЪНЦЕ Ритъм 4 ТБ ООД 5.7.2011 Ремонтни СМР да 53 839
9 ТЕЦ 3 РЕМОНТ КУХНЯ Контур Глобал ТЕЦ 3 №4500032426 Ремонтни СМР да 53 781
10 ГПЧЕ РОМЕН РОЛАН Община Стара Загора 22/15.04.2014 Ремонтни СМР да 12 938
11 Захарни заводи Г. Оряховица Сатурачни полета Ритъм 4 ТБ ООД 06.11.2009 СМР да 784 994
12 V-ТО ОУ Община Стара Загора 26/17.06.2014 Ремонтни СМР да 32 793
13 ЦДГ ОПАН Община Опан 31/17.07.2014 Цялостно СМР изпълнение до ключ спрян липса на средства 566 271
14 МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР Община Стара Загора №1685/ 27.08.2014 Ремонт и реконструкция - СМР да 147 839
15 ТЕЦ 2 ПАРКИНГ ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД №13399/ 06.11.2014 Цялостно СМР да 100 673
16 ЕТ ВИТО-Т. Русев ЕТ ВИТО-Т. Русев н/п Ремонт и реконструкция - СМР да 92 343
17 ДРУГИ ОБЕКТИ ТОБО ООД, София н/п Ремонт и реконструкция - СМР да 106 026
  За 2015 г. 3 078 989
1 МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР Община Стара Загора №1685/ 27.08.2014 Ремонт и реконструкция - СМР да 386 284
2 ТЕЦ 2 ПАРКИНГ  ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД №13399/ 06.11.2014 Цялостно СМР изпълнение до ключ да 209 318
3 РАЗРУШАВАНЕ НА ВИСОКО ТЯЛО В СПИРТНА ФАБРИКА - ЗАХАРНИ ЗАВОДИ Захарни заводи-АД; гр. Г. Оряховица 26.03.2015 Разрушаване да 228 222
5 ЖП МОСТ НА КМ 150   NP.07.84.01/24.04.2015 Цялостно СМР изпълнение до ключ да 200 391
5 ВИАДУКТ НА КМ.67+027   №V07.07/09.06.2015 Ремонт и реконструкция - СМР да 732 226
6 СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА ХЛОРОФОРМ   04.06.2015 Цялостно СМР изпълнение до ключ да 182 905
7 ДОМЕЙН МЕНАДА С.ДЪЛБОКИ   06.05.2015 Ремонт и реконструкция - СМР да 36 157
8 ДОМЕЙН МЕНАДА СТАРА ЗАГОРА   09.07.2015 Ремонт и реконструкция - СМР да 134 558
9 АРСЕНАЛ АД   06.08.2015 Ремонт и реконструкция - СМР не 129 223
10 ЗАВОД ЗА СПИРТ, СГРАДА ДРА И БУФЕРНО СТОПАНСТВО   30.10.2015 Цялостно СМР изпълнение до ключ не 532 945
11 ЦДГ ОПАН   31/17.07.2014 Цялостно СМР изпълнение до ключ спрян липса на средства 53 253
12 ЕТ ВИТО-Т. Русев   n/a Ремонт и реконструкция - СМР да 153 381
13 ДРУГИ ОБЕКТИ   n/a Ремонт и реконструкция - СМР да 210 126
  За 2016 г. 8 003 000
1 ЗАВОД ЗА СПИРТ МОНТАЖНИ РАБОТИ Захарни заводи-АД; гр. Г. Оряховица 30.10.2015 Цялостно СМР изпълнение до ключ да 2 712 503
2 ЗАВОД ЗА СПИРТ, СГРАДА ДРА И БУФЕРНО СТОПАНСТВО Захарни заводи-АД; гр. Г. Оряховица 30.10.2015 Цялостно СМР изпълнение до ключ да 1 642 280
3 АРСЕНАЛ ПМ 10 АРСЕНАЛ АД 7.3.2016 Цялостно СМР изпълнение до ключ да 1 159 618
4 ЛОГИСТИЧНА БАЗА С.МАДЖЕРИТО ПИТ БОКС ЕООД   Цялостно СМР изпълнение до ключ да 517 726
5 ПРОБОВЗЕМАЩА СИСТЕМА ТЕЦ 2 ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ № МТ-020В/ 2.02.2016 Ремонт и реконструкция - СМР да 365 537
6 АРСЕНАЛ СКЛАД №8 АРСЕНАЛ АД 7.3.2016 Ремонт и реконструкция - СМР да 280 250
7 АРСЕНАЛ СКЛАД №5 АРСЕНАЛ АД 7.3.2016 Ремонт и реконструкция - СМР да 218 939
8 АРСЕНАЛ СКЛАД №3 АРСЕНАЛ АД 7.3.2016 Ремонт и реконструкция - СМР да 225 509
9 ГРАФИКС ОФИС СГРАДА ДЖИ ПИ ГРУП Монтажи ЕАД n/a Метални конструкции да 162 763
10 ОФИС СГРАДА КЪМ СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР РУСЕ ИНТЕРАГРИ АД n/a Цялостно СМР изпълнение до ключ да 144 673
11 АРСЕНАЛ СКЛАД №9 АРСЕНАЛ АД 7.3.2016 Ремонт и реконструкция - СМР да 57 011
12 ДРУГИ ОБЕКТИ n/a n/a n/a да 626 192