ВИТО-95 ООД

Фирма ВИТО-95 е основана през 1991 година от инженер Тони Русев, начело на екип инженери и технически ръководители, притежаващи доказан дългогодишен опит в изпълнение на големи проекти в промишленото строителство на България и чужбина.

С всяка изминала година ВИТО-95 се утвърждава като добър партньор, гарантиращ високо качество и професионално изпълнение. Залагайки на коректност и добро обслужване в работата си, екипът на ВИТО-95 изгражда дългосрочни партньорски взаимоотношения с клиентите - големи български и международни компании.

Като резултат от високото качество на изпълняваната работа, професионализма, опита и коректността във взаимоотношенията, днес ВИТО-95 е утвърден лидер в промишленото и гражданското строителство.

Изпълнени проекти

Основните отрасли, в които ВИТО-95 е изпълнил и продължава да изпълнява проекти са енергетика, химическа промишленост, хранително-вкусова промишленост, текстилна промишленост, екологични съоръжения, транспортни съоръжения, здравеопазване, жилищно строителство, туризъм

Референции